پنجشنبه ، 02 خرداد 1398
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
اطلاعیه مالی
پست الکترونیکی پرینت PDF
قابل توجه دانشجویان محترم :
حساب آموزشکده جهت واریز شهریه و بدهی شماره سپهر 0100698664004 بنام آموزشکده فنی وحرفه ای سما ممقان قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات می باشد .


دانشجویان محترم جهت تعیین مانده بدهی و شهریه خود با مراجعه به سایت آموزشکده در قسمت امور مالی وضعیت مالی نیمسال آخر تحصیلی خود را انتخاب نموده و رقمی که مقابل مبلغ مانده درج گردیده یاداشت بفرمائید .
ضمناً مبلغی که در سایر قسمت ها از قبیل انتخاب ولحد نوشته شده صحیح نمیباشد،
ویا با مراجعه به امور مالی آموزشکده نسبت به پرداحت شهریه و یا بدهی خود فیش واریزی دریافت نموده و اقدام نمایند .


دانشجویان در موعد انتخاب واحد ترم جدید بایستی روال زیر را رعایت فرمایند :
1. قبل از انتخاب واحد واریز شهریه ثابت ترم جدید و بدهیهای ترمهای قبل الزامی میباشد،
2. بعد از انتخاب واحد دانشجوی محترم می تواند برای شهریه متغیر از اقساط شهریه و یا وام صندوق رفاه دانشجوئی استفاده نماید ودر غیر اینصورت شهریه متغیر خود را بصورت نقد واریز نمایند ،
3. چک تحویلی دانشجو برای شهریه متغیر بایستی بدون قلم خوردگی و در وجه آموزشکده سما ممقان صادر گردد و چک حامل به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد ودر ضمن تاریخ سررسید چک توسط امور مالی به اطلاع دانشجویان اعلام می گردد
4. دانشجو برای حذف واضافه بایستی حتماً بدهی مربوط به شهریه خود را تسویه نماید .

شرایط دریافت وام صندوق رفاه دانشجوئی :

صندوق رفاه دانشجوئی دارای سه نوع وام میباشد :
1. وام شهریه
2. وام ازدواج
3. وام وزارت علوم و تحقیقات
4. وام اجاره مسکن

شرایط عمومی :
- رعایت شئون دانشجوئی و مقررات انضباطی که توسط واحد دانشگاهی ابلاغ میشود
دانشجو دو ترم متوالی مشروط نشده باشد .
- دانشجوئی که طبق مقررات آموزشی در حداقل واحدهای درسی مورد لزوم ثبت نام کرده باشند به دانشجویان ترم آخر و دانشجویانی که از سنوات تحصیلبی آنان با توجه به مقطع تحصیلی گذشته باشد وام تعلق نمی گیرد .
شرایط اختصاصی
     تکمیل فرم درخواست وام کوتاه مدت تامین شهریه
     ( ارائه سفته و یا چک ) تکمیل فرم تعهد نامه توسط دانشجو( مبلغ = مبلغ وام * 120% )
تذکر مهم
-    برای دانشجوی مجرد حتماً باید قسمت ضامن توسط ولی و یا سرپرست تکمیل شود
      ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی ضامن و دانشجو
     در شغل آزاد کپی پروانه کسب  ضامن
     اگر ضامن کارمند باشد آخرین فیش حقوقی وی ا معرفی نامه کسر از حقوق
     حضور ضامن شغل آزاد جهت امضای فرم تعهد نامه

در صورت عدم تحویل به موقع فرم و مدارک در زمان تعیین شده اولویت با سایر متقاضیان می باشد .

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام ازدواج دانشجوئی
شرایط عمومی دریافت وام ازدواج :
1. پیمان عقد در دوره دانشجوئی صورت گرفته باشد ،
2. از تاریخ عقد بیش از 6 ماه نگذشته باشد ،
3. دانشجو ترم آخر نباشد ،
4. مبلغ وام 000/000/12 ریال و بازپرداخت آن در طول تحصیل و حداکثر 30 ماهه می باشد ،
5. پرداخت وام ازدواج با ارائه عقدنامه رسمی فقط برای ازدواج اول ( دائم ) امکان پذیر میباشد .

مدارک لازم وام گیرنده جهت دریافت وام ازدواج دانشجوئی :
1. تکمیل فرم تقاضای وام ازدواج ،
2. تکمیل فرم تعهدنامه وام ازدواج ،
3. اصل عقدنامه به همراه کپی از تمام صفحات عقدنامه ،
4. اصل شناسنامه ها به همراه کپی از تمام صفحات شناسنامه زوجین
5. ارائه چک یا سفته به مبلغ 120 % اصل وام

مدارک لازم ضامن جهت ضمانت وام ازدواج دانشجوئی :

1. ضامن باید کارمند باشد ،
2. ارائه گواهی کسر از حقوق از محل کار و کپی
3. اصل وکپی شناسنامه ضامن


شرایط وام وزارت علوم و تحقیقات
1. مبلغ وام 000/000/5 ریال
2. کپی شناسنامه و کارت ملی دانشجو و ضامن ،
3. اصل سند تعهد نامه تنظیمی توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور ،
4. تصویر حکم استخدامی ( کارکنان رسمی و پیمانی ) و تصویر حکم  بازنشستگی کارمندان بازنشسته ،
5. فرم تکمیل شده مشخصات دانشجویان .
تذکر مهم :
شروع اقساط وام وزارت علوم دانشجویان مشمول خدمت سربازی بعد از دوسال و نه ماه و دانشجویان غیر مشمول نه ماه بعد از فراغت از تحصیل میباشد .
-    لازم به توضیح میباشد که تمای فرمهای مربوط به کلیه وامها به پیوست ارائه   گردید ه است .

اطلاعیه مالی برای کارمندان محترم آموزشکده سما ممقان

انواع وام های مربوط به کارکنان :
1. وام ضروری ،
2. وام صندوق پس انداز کارکنان ،
3. وام خرید مسکن کارکنان ،
4. وام تعمیرات مسکن کارکنان ،
5. وام ودیعه مسکن .

شرایط پرداخت وام ضروری
1. دارا بودن حداقل یک سال سابقه کار بصورت رسمی ،
2. رضایت از نحوه کار و رفتار وام گیرنده ،
3. ارائه یک فقره چک و یا سفته به امضاء خودش و ظهرنویسی ضامنین ،
4. تکمیل فرم درخواست وام ضروری ،
5. مبلغ وام 000/000/12 ریال میباشد با کارمزد 12 % و اقساط 36 ماهه .( لازم به توضیح میباشد که 000/000/1 ریال آن معاف از کارمزد می باشد )

شرایط پرداخت وام صندوق پس انداز کارکنان
 1. حداکثر 000/000/60 ریال ،
 2. دارا بودن حداقل یک سال سابقه عضویت در صندوق،
 3. ارائه یک فقره چک و یا سفته به امضاء خودش و ظهرنویسی ضامنین ،
 4. تکمیل فرم درخواست وام صندوق ،
 5. کارمزد وام 2 % میباشد .


شرایط پرداخت وام ودیعه مسکن کارکنان
1. دارا بودن سه سال سابقه کار رسمی
2. فاقد مسکن بودن متقاضی
3. ارائه اصل قرارداد اجاره یا رهن در آژانس معاملات املاک معتبر و مجاز ،
4. تکمیل فرم درخواست وام ودیعه مسکن
5. مبلغ وام حداکثر 000/000/70 ریال
6. ارائه چک ضمانت به مبلغ دو برابر اصل و فرع وام توسط وام گیرنده و ضامن اول ،
7. معرفی دو نفر از کارمندان آموزشکده به عنوان ضامن .


شرایط پرداخت وام خرید مسکن کارکنان
8. متقاضی بایستی حداقل دارای 5 سال سابقه خدمت رسمی بصورت تمام وقت در دانشگاه باشد ،
9. وام گیرنده و فرزندان تحت تکفل نباید دارای مسکن باشد ،
10. رضایت کامل از نحوه عملکرد وام گیرنده ،
11. مجموع سن متقاضی با مدت بازپرداخت وام نبایستی از 60 سال تجاوز نماید ،
12. مجموع اقساط وامهای دریافتی نباید ار 2/3 جمع حقوق و مزایای ماهانه تجاوز نماید ،
13. در صورتیکه زن و شوهر در دانشگاه شاغل بوده و هر دو واجد شرایط باشند ، می توانند مشترکاً نسبت به خرید مسکن اقدام نمایند ،
14. تکمیل فرم درخواست وام خرید مسکن
15. مبلغ وام مسکن حداکثر 000/000/180 ریال با اقساط 20 ساله و کارمزد 12 % میباشد .شرایط دریافت وام تعمیرات مسکن کارکنان
1. وام تعمیرات مسکن به کارکنانی که از وام خرید مسکن استفاده کرده و اسناد مالکیت ملک خریداری شده در رهن دانشگاه می باشد ، بعد از گذشت حداقل 3 سال از تاریخ دریافت وام بازخرید و برآورد هزینه تعمیرات مسکن توسط معاونت عمرانی ، طبق شرایط وام ودیعه مسکن قابل پرداخت خواهد بود ،
2. تکمیل فرم درخواست وام تعمیرات مسکن ،
3. مبلغ وام تعمیرات مسکن 000/000/40 ریال  میباشد .
توجه
لازم به توضیح است که برخی از فرمهای مربوط به وامها برای مشاهده ارائه گردیده است .

نظر ها
جستجو
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!
 

تماس با ما

آدرس:  ممقان، فلکه بعثت، آموزشکده عالی سما ممقان 

  تلفن: 2-4325971 3(41)

  فاکس: 4325970 3(41)

  ایمیل:

 info@mamaghan-samacollege.ir

آماربازدید


بازدیدهای امروز:799
بازدیدهای دیروز:1084
بازدیدهای این ماه:32579
مجموع بازدیدها:1004109
حداکثر بازدیدهای ماهانه:127387
صفحاتی که این ماه بازدید شده:85596

خبر نامه